فَرا مِلک

همراه با مشاوران املاک در دنیای دیجیتال
فراملک ارائه دهنده آموزشهای نوین جهت نزدیک کردن هرچه بیشتر مشاورین املاک به دنیای رایانه و بصورت آنلاین و پویا با زبانی کاملا ساده

آموزش ها
بدانیمدرباره فرا ملک
فراملک جهت ارتقاء دانش مشاورین املاک در استفاده از رایانه در کارهای مختص آنها تهیه گردیده و آموزشهای حاضر و همچنین آموزشهائی که بعداً اضافه می گردد صرفاً با پرداخت عضویت ماهانه قابل دسترس می باشند. سعی شده است در تهیه آموزش ها از زبانی کاملا ساده و قابل فهم استفاده گردد تا هر چه بیشتر مفید واقع شوند .

تماس با منمهدی قهرمانی قدر

برنامه نویسی ، طراحی و آموزش

همراه: 09143032143

ایمیل: info@faramelk.com