هوشمندانه معامله کنید

شما می تونید جهت اطمینان از اصالت سند ، وکالت نامه و یا اوراق صادره از دفاتر اسناد رسمی ، در خصوص معاملاتی که در پیش رو دارید ، از این بخش درخواست استعلام نمایید و در کمتر از یک ساعت پاسخ اون رو بگیرید

اینجوری دیگه خیالت از جعلی نبودن مدارک فروشنده راحت میشه .

به امید ایرانی بدون پرونده قضایی ملکی ...

بزن بریم
working girl