اعلام حجر و قیمومت ⚖️ دانلود رایگان

اعلام حجر و قیمومت   قانونگذار در قانون برای افرادی که به دلیل وجود ضعف در قوه دماغی خود قادر…

رایگان!

دادخواست آزادی سند ⚖️ دانلود رایگان

آزادی سند   دادخواست آزادی سند یکی از لایحه هایی است که صاحب سند و وثیقه در هر زمان می‌تواند…

رایگان!

دادخواست اجرای حکم ( اجرای اجراییه ) ⚖️ دانلود رایگان

 دادخواست اجرای حکم ( اجرای اجراییه )   پس از اتمام جلسات دادگاه و صدور رای نهایی، محکوم علیه (خوانده)…

رایگان!

دادخواست اجرای حکم (صدور اجراییه) ⚖️ دانلود رایگان

2.00 1 رای
رایگان!

دادخواست صدور اجراییه     * برای دانلود صدور اجراییه به صورت word روی دریافت فایل کلیک کنید و آن…

رایگان!

دادخواست اجرای حکم غیابی ⚖️ دانلود رایگان

اجرای حکم غیابی   پرسش مهمی که در رابطه با دعاوی حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا حضور هر…

رایگان!

دادخواست اجرای حکم ⚖️ دانلود رایگان

دادخواست اجرای حکم     * برای دانلود اجرای حکم به صورت word روی دریافت فایل کلیک کنید و آن…

رایگان!

دادخواست استرداد لوازم ⚖️ دانلود رایگان

5.00 1 رای
رایگان!

استرداد لوازم   دادخواست استرداد لوازم درخواست و تقاضای کتبی است که توسط یکی از شرکاء که مالک لوازم و…

رایگان!

دادخواست استشهادیه اعسار ⚖️ دانلود رایگان

استشهادیه اعسار   اعسار که جمع کلمه عسر است در لغت به معنای سختی و تنگدستی و در اصطلاح به…

رایگان!

دادخواست اظهارنامه ⚖️ دانلود رایگان

اظهارنامه   در قانون آیین دادرسی مدنی ابزار و وسیله‌ای جهت اعلام درخواست به طرف مقابل پیشبینی شده است که…

رایگان!

دادخواست اعتراض ثالث ⚖️ دانلود رایگان

دادخواست اعتراض ثالث   یکی از روش های اعتراض به حکم و رای صادر شده توسط دادگاه، تقدیم دادخواست اعتراض…

رایگان!

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ⚖️ دانلود رایگان

اعسار از پرداخت محکوم به   مطابق با قانون شخصی که در دادگاه محکوم به پرداخت وجه نقد شده است…

رایگان!

دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ⚖️ دانلود رایگان

اعسار از هزینه دادرسی   پرداخت هزینه دادرسی از طرف شخصی که قصد طرح دعوا و احقاق حقوق خود از…

رایگان!

دادخواست الزام به ایفای تعهدات ⚖️ دانلود رایگان

الزام به ایفای تعهدات   به طور کلی چه شرعا و چه قانونا، زمانی که شخصی تعهدی را می‌پذیرد می‌بایست…

رایگان!

دادخواست الزام به تنظیم سند ملک ⚖️ دانلود رایگان

الزام به تنظیم سند ملک   مالکیت یک شخص نسبت به ملک یا هر وسیله غیر منقول دیگری، تنها از…

رایگان!

دادخواست به دادگاه نخستین ⚖️ دانلود رایگان

2.00 1 رای
رایگان!

دادخواست به دادگاه نخستین   دادخواست به دادگاه نخستین همان لایحه و همان درخواست کتبی تنظیم شده با رعایت تمام…

رایگان!

⭐️ عریضه ها و دادخواست های حقوقی ⭐️ 

لایحه (درخواست) و عریضه (دادخواست) دو مدرک قانونی هستند که کاربرد اصلیشان برطرف کردن مسائل حقوقی و رسیدن به حق است.
امروزه لایحه و عریضه و شکوائیه روش های ابلاغ خواسته و تقاضا به مراجع قضایی محسوب می‌شوند.
به عبارت دیگر فردی که قصد دارد برای مطالبه حق خود طرح دعوا نماید یا پس از طرح دعوا تقاضاهایی که به نوعی دفاع از خود به شمار می‌روند را به دادگاه اعلام کند می‌بایست حتما از فرم های مذکور استفاده نماید.
به همین دلیل کارشناسان حقوقی فراملک امکان دانلود رایگان نمونه عریضه ها و دادخواست های حقوقی را برای تمام افراد فراهم کرده اند.

عریضه چیست؟

عریضه یا همان دادخواست، درخواست کتبی تنظیم شده در چهارچوب مشخص است که فرد توسط آن می‌تواند به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بپردازد. به طور مثال موجری که قصد دارد اجور معوق خود را از مستاجرش دریافت کند، می‌تواند با دادخواست مطالبه اجور معوق به طرح دعوا با طرفیت مستاجر بپردازد و به این ترتیب با کمک دادگاه طلب خود را دریافت کند.

بنابراین دادخواست یا عریضه همیشه دو طرف دارد؛

  1. خواهان (همان شخصی که به دادخواهی پرداخته)
  2. خوانده (طرف مقابلی که خواهان قصد طرح دعوا با او را دارد)

خوانده می‌تواند هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی باشد.

لایحه چیست؟

لایحه نیز از دیگر فرم ها و مدارک قانونی است. به وسیله دادخواست فرد در اصل دادخواهی می‌کند اما پس از دادخواهی برای این که پرونده به خصوص پرونده های حقوقی (در مقابل کیفری) به صورت مرحله‌ای پیشرفت کند، حتما باید درخواست یا همان لایحه تکمیل و به دادگاه تسلیم شود.

به طور مثال موجری که در عنوان قبل به آن اشاره کردیم، پس از صدور رای نهایی و محکوم علیه شناخته شدن مستاجر می‌تواند با تقدیم درخواست اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خواستار توقیف محکوم به یا مالی برابر با آن از اموال محکوم علیه باشد.

دانلود رایگان نمونه عریضه ها و دادخواست های حقوقی در وب سایت فراملک

با توجه به این که عریضه ها، لایحه ها و شکوائیه هایی که به دادگاه یا مراجع قضایی دیگر تقدیم می‌شوند باید حتما در چهارچوب قانون تنظیم شده باشند، افراد فاقد دانش حقوقی مسلما قادر به تنظیم آن ها نخواهند بود.

از طرفی خرید این فرم ها نیز متضمن هزینه است. اما کارشناسان حقوقی مجموعه فراملک اقدام به تنظیم لیست کاملی از عریضه ها و لایحه ها کرده و آن ها را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار داده اند.