0
799,000 تومان

سندخوانی و قرارداد نويسی

بنچاق ، پایانکار و صورت مجلس تفکیک خوانی یکی از رایج ترین پرونده های قضایی متاسفانه مربوط میشه به املاک…

0
400,000 تومان

مدیریت اتاق نشست و حاشیه های آن

توضیحات کامل درباره دوره مدیریت اتاق نشست و حاشیه های آن فراملک:

0
1,800,000 تومان